Gingivitis en Parodontitis

Bij parodontitis breidt de ontsteking zich uit naar het kaakbot. Daardoor gaat er kaakbot rondom de tanden en kiezen verloren. Parodontitis bedreigt dus niet de tanden en kiezen zelf, maar het houvast van de gebitselementen. Uiteindelijk kan er zoveel kaakbot verdwijnen dat de tanden en kiezen los gaan staan en tenslotte uitvallen. Maar niet alleen het gebit wordt bedreigt: In recent onderzoek wordt parodontitis geassocieerd met het dichtslibben van de aders (atherosclerose). Dit fenomeen kan weer zorgen voor een hartaanval of herseninfarct. Ook is geconstateerd dat voor mensen met parodontitis de kans op hart- en vaatziekten met 20% toeneemt  en dat het diabetes(suikerziekte) kan verergeren. Parodontitis is een sluipende ziekte. De ziekte kan lange tijd aanwezig zijn zonder opgemerkt te worden.

Wie krijgen het?
In principe kan iedereen met tanden en kiezen gingivitis of parodontitis krijgen. De belangrijkste oorzaak is een onvoldoende gebitsverzorging/mondhygiëne, maar er zijn er meer. Uit onderzoek blijkt dat parodontitis in sommige families meer voorkomt dan in andere families en dus erfelijk bepaald kan zijn. Ook roken is een zeer belangrijke risicofactor. Mensen die roken hebben een 3 keer zo grote kans op het verkrijgen van ontstoken tandvlees of ernstige parodontitis dan niet rokers. Het resultaat van een behandeling is bij rokers ook minder goed en minder stabiel. De kans op terugkeren van de parodontitis na behandeling is bij een roker 9 keer(!) zo groot als bij een niet roker. Maar wat de oorzaak ook is, feit blijft dat behandeling noodzakelijk is om vroegtijdig gebitsverlies te voorkomen.

Wat kan ik tegen gingivitis of parodontitis doen?

Indien er sprake is van gingivitis zal de tandarts het advies geven om het gebit goed schoon te laten maken en door middel van mondhygiëne instructies zullen wij u instrueren hoe u thuis zelf voor uw gebit moet zorgen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de mond weer gezond word en de ontsteking zich niet verder uitbreid. Indien er sprake is van parodontitis is de enige reële oplossing om deze te laten behandelen door een mondhygiëniste, tandarts of parodontoloog. De behandeling bestaat uit het opnemen van de ernst van de parodontitis (dit gebeurt met foto’s en een meting in de stoel) en naar aanleiding daarvan een plan opstellen voor het uitgebreid schoonmaken van alle gebitselementen, boven en onder het tandvlees. Na het schoonmaken is de taak aan de patiënt om zijn/haar gebit goed te verzorgen en bij te houden. Regelmatig terugkomen voor het schoonmaken is ook een vereiste. Wanneer dit goed gebeurt kan de parodontitis stabiliseren en zelfs een beetje genezen.

Parodontitis zal niet helemaal verdwijnen. Bot en tandvlees dat weg is zal nooit meer terugkomen, maar we kunnen wel een stabiele situatie nastreven.

Voor meer informatie over de behandeling zelf klik hier.

Maak een afspraak

Via de website kunt u makkelijk een afspraak aanvragen. Op basis hiervan nemen wij binnen 1 week contact met u op een dag en tijdstip naar voorkeur. Voor een afspraak op kort termijn (minder dan 2 weken) kunt u beter even telefonisch contact opnemen via 076-5876544.