Huisregels

Afspraken:

 – Het is prettig als u op tijd aanwezig bent.

– Indien u een afspraak wilt afzeggen verzoeken wij u vriendelijk om dit minimaal 24 uur van te voren te doen, weekenden en feestdagen niet meegeteld. Anders zijn wij genoodzaakt om de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen omdat we deze niet meer kunnen opvullen. De boete hiervoor is minimaal 25 euro. Het bedrag word bepaald door de gereserveerde tijd en soort behandeling wat ingepland stond.

– Wij verzoeken u vriendelijk om twee keer per jaar de periodieke controle uit te laten voeren. Voor mensen met een prothese boven en onder (zonder implantaten) het verzoek om ons eenmaal per jaar te bezoeken. Zodoende kunnen wij u ook het beste helpen bij pijnklachten.

– Wij verzoeken u om wijzigingen in uw gezondheid, (huis)artsen, adres- en contactgegevens bij binnenkomst aan de balie te melden.

– Indien u medicijnen gebruikt zouden wij graag willen weten welke precies. Hiervoor kunt u bij uw apotheek eventueel een medicijnpaspoort laten uitdraaien. Als wij niet weten welke medicatie u slikt kan het voorkomen dat wij behandeling zullen weigeren.

Eerste Afspraak:

– Wij stellen het zeer op prijs als u tijdens dit bezoek een geldig legitimatie en verzekeringspas meeneemt.

– Het is noodzakelijk dat u, vóór uw eerste behandeling, een gezondheidsvragenlijst van onze praktijk heeft ingevuld. Indien dit nog niet gebeurd zullen wij u alsnog verzoeken deze bij het eerste bezoek in te vullen.

– Voor het opbouwen van een gezonde vertrouwensband willen wij u vragen de eerste 2 afspraken tot € 150,00 cash of via pin te voldoen. U ontvangt een officiele nota welke u in kunt dienen bij uw zorgverzekeraar. Daarna kunnen wij,indien u wenst uw nota’s via infomedics versturen. Wij hopen op u begrip hiervoor.

Betalingen:

– Omdat wij u de best mogelijke mondzorg willen bieden hebben wij bewust geen contracten gesloten met zorgverzekeraars. Dit houd in dat de eigen bijdrage voor de tandarts zelf betaald dient te worden. De factuur hiervoor ontvangt u via Infomedics.Infomedics is een factoreringsbedrijf wat de facturen wel indient bij uw zorgverzekeraar, zodat u een factuur thuis krijgt alleen voor het deel wat niet vergoed word. Indien u niet wilt dat deze doorgestuurd word ontvangt u via Infomedics een factuur thuis voor het volledige bedrag van de behandeling.Indien u geen verzekering heeft of niet wil dat Infomedics de factuur verzorgt verzoeken wij u vriendelijk bedragen tot € 150,- direct contant of met pin te voldoen aan onze balie. Voor hogere bedragen geldt een betalingstermijn van 30 dagen. U krijgt van ons bij betaling altijd een kopie van de factuur mee die u, in geval van vergoeding, zelf kunt indienen  bij uw zorgverzekeraar.

– Indien er behandelingen plaatsvinden waarbij techniekkosten een onderdeel van zijn( denk aan kroon- en brugwerk of prostheses) kunnen wij een aanbetaling vooraf vragen.

In de praktijk:

– Graag zouden wij zien dat u in de praktijk niet rookt, eet of drinkt.

– Honden en andere (huis)dieren worden in onze praktijk niet toegelaten. Een uitzondering word gemaakt voor begeleidingshonden.

– Wij verzoeken u vriendelijk om uw telefoon in de behandelkamers uit of op ‘stil’ te zetten.

– Wij gaan respectvol met elkaar om. Fysiek of verbaal geweld is niet gewenst, evenals discriminatie, (seksuele) intimidatie of ander ongewenst gedrag. Bij diefstal, vernieling, agressie doen wij aangifte bij de politie.

Privacy:

– Privacy is onze praktijk heel belangrijk. U kunt ervan uitgaan dat wij zorgvuldig en respectvol met uw gegevens omgaan. Aan u vragen wij hetzelfde. Wilt u een foto, film- of geluidsopname maken? Vraag dan vooraf toestemming aan ons, maar ook aan andere bezoekers van de praktijk die in beeld komen of te horen zijn.

Eigendommen:

– Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen.

– Gevonden voorwerpen kunt u afgeven bij onze balie. Tevens kunt u hier navraag doen naar verloren spullen.